Pravidla pro rok 2010

02.04.2010 18:34

 

Vážení přátelé Beskydského Bioklubíku,

 

Úvodem Vám všem chci poděkovat za vstřícnost a trpělivost při komunikaci a zařazování mezi členy klubu. Máme pro Vás finální zprávy důležité k tak očekávanému startu. Jsou to informace o vytvoření objednávkového systému, hodnotě poplatku za dodávku na místo určení (Vašeho odběru bedýnky) + za  zprovoznění, vedení webových stránek, objednávkového systému a způsobu plateb atd.

 

SMLOUVA: Každý odběratel bude sepisovat smlouvu o dodávce zeleniny na rok 2010 s pěstitelem/dodavatelem. Tuto smlouvu dostanete emailem předpřipravenou. Prosíme o dopnění údajů, podpis a odeslaní poštou na adresu dodavatele. Zpět se Vám vrátí s první možnou dodávkou zeleniny ve Vaší bedýnce.

 

OBJEDNÁVKY nebudou řešeny individuálně mailem, ale přes naší webovou stránku. Každý člen bude mít své přihlašovací (logovací) jméno a heslo. Tím bude zajištěna bezpečnost stránek a pouze Váš přístup do objednávkového systému. Na těchto stránkách je vytvořený objednávkový formulář, který Vám ukazuje co lze aktuálně objednat, počítá za kolik peněz jste nakoupili a kolik peněz (kreditu) Vám zbývá na „bedýnkářském“ účtu. Zde bude také vedena historie objednávek. Systém objednávek je jednoduchý a návod bude k dispozici na naší webové stránce. Logovací jméno a heslo obdržíte v individuálním mailu (heslo si pak změníte, jak budete chtít).

Odběratel bude objednávat vždy na následující týden - do neděle do 21.00 hod. (jiné termíny objednávek má právo dodavatel neakceptovat-chybou odběratele). Bude možné objednávat pouze 1x týdně. Nové objednávky budou opět možné od pondělí.

 

Druh objednávek:

- individuální objednávky každý týden

 

- takzvaná "bedýnka klasická" (dodavatel dává do bedýnky různé plodiny, které aktuálně dozrají. Dodavatel garantuje několik plodin kořenové, listové, plodové aj.zeleniny, či plodin, dle aktuální nabídky). Tuto bedýnku nebude třeba objednávat.

 

Standart objednávek a dodávek je jednou týdně, v domluvených případech jednou za 2 týdny (prosím o připomenutí). Odběratel objednává jen množství pro rodinnou spotřebu. Nadměrné objednávky nejsou přípustné (to se týká větších objednávek - např. pro více rodin, zásobování restaurace apod. kromě nahlášených případů).

 

CENY:

a/ pro periodické objednávky – ceny uvedeny na webové stránce

b/ pro „bedýnku klasickou“ : hodnota 100Kč, nebo 200Kč/1 bedýnku. (dle ceníku)

 

Ke každé celkové ceně zeleniny bude připočtena hodnota 50 Kč za dodávku bedýnky na místo určení. Hodnota obsahuje dodávky na místo odběru, spravování webové stránky, objednávkového systému a další administrativu.Tato hodnota je vždy vidět v objednávkovém systému. Doufáme, že s poplatkem budete souhlasit. Kdyby to pro někoho bylo rozhodující, má stále možnost z klubu vystoupit. To bychom rádi věděli do 23.4. ať mají šanci naši náhradníci.

 

Cenu zeleniny dodavatel garantuje v průběhu celého roku 2010. V opačném případě musí dodavatel upozornit na změnu ceny minimálně 1,5 měsíce před jeho změnou a to uvedením na webovou stránku www.bioklubik.webnode.cz

 

ZPUSOB PLATBY: Odběratel bude na objednané zboží platit 100% zálohy předem vždy na následující měsíc a to v termínu od 15. do 25. dne v měsíci (vyjímkou bude první platba – ta muže být uhrazena do 03.05.2010 neboť první dodávka bude 13.5. popř. 20.5. dle počasí a dozrání - bude upřesněno na webu). Hodnotu zálohy si musí odběratel určit sám, dle předpokládaného odběru v následujícím měsíci (minimální částka je však 600 Kč – 4 týdny/odběry - 100 Kč za zeleninu + 50 Kč dodávka na místo určení aj.)

Zálohové platby budou dodavatelem evidovány. Každé 3 měsíce dodavatel vystaví fakturu za dodávky s udáním termínů zúčtování, výšek záloh a data jejich obdržení a jejich zúčtování. Další informace o způsobu zúčtování bude ve smlouvě.

 

DODÁVKY ZELENINY: Zelenina bude dodávána každý čtvrtek a to na konkrétní odběrné místo a přibližně v čase uvedeném na webové straně.

 

Dodavatel zajistí pro odběratele 2 až 3 ks bedýnek, které odběratel zaplatí. Tyto bedýnky budou zúčtovány v první fakturaci. Hodnota bedýnek a výzva k jednorázovému zvednutí zálohy o tuto hodnotu bude uvedena na web. stránce nejpozději do 20.04.2010.

 

Dodávka medu bude probíhat jen jednou v měsíci a to první čtvrtek. Platba za tento med však nebude probíhat stejně jako zelenina. V objednávkovém formuláři bude možnost objednávky jen koncem měsíce a platba bude na jiný bankovní účet. Med Vám bude doručen v bedýnce společně se zeleninou. Přesné info se včas objeví na webu. Objednávat med můžou také náhradníci.

 

Přátelé sledujte teď častěji náš web, kde se budou objevovat aktuální informace jako - kdy bude první dodávka  (13.5. nebo 20.5.), do kdy zaplatit první zálohu, jak s platbou za bedýnky, atd. Mailem Vám bude zaslána smlouva, variabilní symbol a heslo do bioobjednávek.

 

 

S pozdravem Vladěna Krsičková

—————

Zpět