KPZ

Zeleninu distribujem formou " Komunitou podporovaného zemědělství" tento  systém distribuce vznikl v 60tých letech minulého století v Japonsku a je hojně využíván v západní Evropě. Jsem jediná fungující farma na zlínsku, která tento systém využívá. 

 Komunitou podporované zemědělství "KPZ" - v našem pojetí se jedná se o systém, kdy si předpatíte odběr bedýnky na celou sezonu, my pro Vás zeleninu pěstujeme šetrně k  přírodě.  Postupně jak vše dozrává chystáme a distribuujeme zeleninu v bedýnkách na odběrná místa v předem daný termín 1 x za 14 dní.

Specifikem tohoto systému je, že bedýnka neboli "podíl ze sklizně" s postupe času roste.. Na začátku sezony (konec května - začátek června) je lehčí a její obsah je  "chudší" a postupně jak zeleniny přibývá, zvětšuje se i obsah bedýnek a roste tím i její hodnota. 

Veškeré informace o tomto systému naleznete zde: KPZ