Produkty

Pěstujeme zeleninu bez použití jakékoliv chemie, při boji s plevely využíváme především ruční práci, pojezdy těžkou technikou omezujeme na minimum. Plodiny na rozloze pravidelně střídáme, tak aby se půda jednostraně nepřetěžovala.

Při boji se škůdci používáme námi vyrobené repelentní postřiky (výluhy) nebo prostředky schválené pro ekologické zemědělství.

Hnojíme zásadně   uleželým hnojem našich zvířat (kozy, drůbež, pastevní prasátka ) využíváme zelené hnojení, především svazenku a hořčici.

Bedýnky distribujeme formou KPZ - Komunitou podporované zemědělství - jedná se o systém, kdy si předpatíte odběr bedýnky na celou sezonu, a my vám postupně jak vše dozrává chystáme a distribuujeme bedýnky na odběrná místa v předem daný termín.

Specifikem tohoto systému je, že bedýnka neboli "podíl ze sklizně" s postupe času roste.. Na začátku sezony (konec května - začátek června) je lehčí a její obsah je  "chudší" a postupně jak zeleniny přibývá, zvětšuje se i obsah bedýnek a roste tak  její hodnota. 

Více o tom jak to probíhá je na tomto webu:    http://kpzinfo.cz/co-je-kpz/